operační program lzz

1. Identifikace operačního programu a výzvy

Číslo operačního programu:CZ.1.04
Název operačního programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo globálního grantu:CZ.1.04/1.1.02
Název globálního grantu:Adaptabilita a konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:4.1
Název prioritní osy:Adaptabilita
Číslo oblasti podpory:4.1.1
Název oblasti podpory:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Číslo výzvy:35
Název výzvy:Výzva pro předkládání GP 1.1 - Školení je šance
Typ účetní jednotky:Pro podnikatele
Účetní osnova:500/2002 Sb. 001-023 (FZ 01/2003)

2. Identifikace projektu

Název projektu:Zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Steilmann jako nástroj růstu efektivity všech činností
Zkrácený název projektu:Steilmann - růst efektivity
Název projektu anglicky:Increasing of competitiveness of Steilmann employees as a tool of growth of efectivity in all activities
Registrační číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01494.
Předpokládané datum zahájení realizace projektu:01.12.2010
Předpokládané datum ukončení realizace projektu:30.11.2012
Doba trvání v měsících:24,0

Stručný obsah projektu:

Společnost Steilmann Praha staví svou firemní strategii na prodeji kvalitních, moderních a originálních produktů, který je doplněn o nadstandardní zákaznický servis. Firma v krátkém čase prošla vnitřní restrukturalizací a začala se koncentrovat na maloobchodní prodej. Hlavním posláním společnosti je i nadále v nových podmínkách nabízet kvalitní služby, a proto je naší základní snahou zajistit všem zaměstnancům vzdělávání v souladu s požadavky a plány rozvoje firemních aktivit. V souvislosti s expanzí sítě maloobchodů se společnost připravuje na nábor nových zaměstnanců, které chceme rychle zařadit do firemního týmu a vzděláváním podpořit jejich profesionalitu.

Cílem projektu je připravit zaměstnance na nové pracovní výzvy v transformované společnosti, aby společnost dále prosperovala, prosadila se na maloobchodním trhu a obhájila dosud dobře zavedenou firemní značku. Konkurenceschopnosti chceme dosáhnout zvyšováním adaptability zaměstnanců a to školením v oblasti měkkých dovedností, ovládání cizích jazyků, zlepšení počítačové gramotnosti. Cílovou skupinu tvoří celkem 60 zaměstnanců společnosti, zaměstnanci s ohledem na vykonávanou pracovní činnost projdou vzdělávacími kurzy, které budou realizovány prostřednictvím nákupu externích služeb od profesionálních vzdělávacích agentur.


Definovali jsme tyto dílčí cíle:

  • posílení vzdělávacího systému ve společnosti
  • využití potenciálu zaměstnanců, vytvoření prostoru pro jejich seberealizaci
  • vytvoření motivačního prostředí a vhodného pracovního kolektivu

projekt přinese celkem 6 nových či inovovaných produktů:

  • prodejní dovednosti
  • vedení lidí
  • komunikační a prezentační dovednosti
  • náborový pohovor
  • kurzy cizích jazyků
  • počítačové kurzy

Plánovaná doba trvání projektu je 24 měsíců, celkové náklady na realizaci činí 2 774 050,- Kč. Vzdělávací aktivity představují obecné vzdělávaní.


ESFČR
Blog
Facebook
Zasílání novinek
 
operační program lzz